Герила маркетинг?

March 21, 2015 Off By Victory

1-guerillaГерила маркетингът (guerrilla marketing) използва нетрадиционни стратегии при провеждането на маркетингови кампании. Тук познатото се замества се непознато, креативно, иновативно и неочевидно.  За тази цел се инвестират не толкова финансови средства, колкото въображение, време и енергия, било то за постигане на по-голяма ангажираност на потребителите, повишаването на осведомеността за продукт или бранд или с друга цел. Герила тактиките залагат на нисък бюджет, комуникации на нестандартни места и по неочакван начин и силно въздействие.

Първоначално тези стратегии са се използвали от малки фирми с нисък маркетингов бюджет, но след това и големите компании, виждайки ползите от партизанския маркетинг, както още се нарича, започват да го прилагат успешно. Той служи добре и на организации с нестопанска цел. Например за да се повиши осведомеността за рака на кожата, са провеждани въздействащи кампании от рода на раздаване на хавлии във формата на ковчег на плажа и слагане на етикети на спящи плажуващи, но не какви, а такива, каквито закачат на пръста на крака на починалите в моргата.

Има няколко общи принципа, които важат за партизанския маркетинг. Неговият успех не се измерва в продажби, а в печалба. Вместо приоритет да са новите потребители, това са повече и по-големи транзакции от развълнувани потребители и склонността им да препоръчват марката. Посланията се изпращат до определена група от хора, а не масово. Набляга се на ангажираност към една кампанията, вместо създаване на ново послание всеки път.

Таргет групата на герила маркетинга са по-скоро вече ангажирани с марката потребители, отколкото нови. Запознатите с марката по-бързо ще разпознаят и отговорят на креативните тактики, характерни за този тип комуникация, а и е по-вероятно да споделят преживяното с приятели. С нарастване на значението на социалните медии, guerrilla marketing-а се пренася онлайн. Потребителите, използващи ги често, споделят видяното там и една креативна герила кампания бързо може да придобие вирусен ефект.

Google+ Comments