Какво е коледуването?

Какво е коледуването?

December 10, 2022 Off By Victory

Един от най-традиционните зимни обичаи у нас е коледуването. Всички знаем и сме виждали група млади мъже, облечени с празнични носии и накичени калпаци, които обикалят домовете и изпълняват коледарски песни за здраве и берекет. Стопаните пък ги даруват с пари, вино и лакомства.

Но знаехте ли, че коледуването всъщност е с езически корени? Обичаят датира от много отдавна, но целта му не е била променена – да се гонят злите сили и да се приветства доброто, щастието и мира.

В народопсихологията е останало вярването, че по време на коледуването светът се преражда. Коледарите, чрез своите песни, които имат силата да сбъдват благопожеланията, отпращат нечистите създания. За да се подготвят, те започват още от Игнажден, като събират групите, избират си водач и разучават песни.

Повече за коледуването и коледарите вижте във филма за ямболските коледари от tmr vision.

Google+ Comments