Работа в малък или голям екип?

Работа в малък или голям екип?

May 26, 2020 Off By Victory

Винаги съм се чудил дали е по-ползотворно да работиш в голям, или малък екип? Предполагам, че едва ли има единодушен отговор на този въпрос и ефективността зависи от естеството на извършваната дейност. Въпреки това, сметнах за необходимо да потърся информация по темата. Оказа се, че има проведени редица изследвания и ето на какво попаднах аз.

Подобни проучвания са извършвани най-вече в научната сфера, където правилният подбор на екипи е ключов към достигането на открития от ниво Вселена. В работното ни ежедневие се взимат не чак толкова жизненоважни решения, но човешкият ресурс също е водещ.

Относно броят на членовете в един екип от Чикагския университет провеждат изследване. Според резултатите от него големите екипи поемат настоящите проблеми и се съсредоточават върху разрешаването им сега. Докато малките екипи генерират идеи и дават посока на това какво всъщност е актуално. Именно хора от успешни малки работни групи застават началото на развитието на страхотни по-големи екипи.

При провеждането на проучването анализаторите достигат до извода, че екипите от повече хора са склонни да надграждат работа, възникнала в близкото бъдеще. От своя страна по-малките екипи имат възможността да се отправят към миналото и да черпят вдъхновение и идеи от информация, която отдавна е била игнорирана.

След прочита на резултатите достигам до извода, че малките работни групи могат да се върнат към забравени идеи, задават въпроси и да създават нови възможности. Вместо това големите екипи пък преследват горещите теми на момента и оставят настрана по-малко популярни идеи. Те отговарят на въпроси и стабилизират установените парадигми.

Накрая мога да обобщя, че и двата типа групи играят еднакво важна роля. Същественото тук е да се вземе предви естеството на работата. Останалото е въпрос на организация, време и идеи.

Google+ Comments