Решаване на патови ситуации

Решаване на патови ситуации

October 17, 2019 Off By Victory

При изпадане в патова ситуация, в която не виждате никакъв възможен полезен ход, е време да спрете, да поемете въздух, да погледнете над нещата на свежа глава и от дистанция.

Патова ситуация + дистанция = яснота

Второто важно нещо, което може да ви помогне да излезете от патова ситуация, е да опростите нещата. Това означава да зачеркнете многото задънени улици или невъзможни ходове, да останете с по-малък брой от тях. Максимум 3-4.

Една от основните причини за създаване на патови ситуации може да бъде това, че разглеждате прекалено много опции и че се опитвате да защитите интересите на прекалено много заинтересовани лица.

Ограничете опциите, за да увеличите яснотата.

А начинът да увеличите яснотата е като си припомните ценностите и приоритетите, които са важни за вас. Ако в момента ви е по-важно да създадете устойчив екип, ще действате по един начин. Ако ви е по-важно да достигнете бързи резултати, ще действате по друг начин. Ако нямате време, трябва да избирате между различните приоритети. След този момент ще ви е много по-лесно да предприемете адекватни действия и да се придвижите напред. Ако все още нямате яснота, т.е. има хаос, тогава добавянето на действия ще доведе само до едно нещо – до бедствия.

Яснота +спешност = действие

Хаос + спешност = бедствие

И последният начин за излизане от патова ситуация е като си дадете сметка в кой отбор играете. Вероятно сте член на много екипи едновременно, отделно от това управлявате и свой собствен. Подсъзнателно, сигурно искате да защитите максимално интересите на всички екипи, но когато те взаимно си противоречат, ще трябва да решите кой е отборът, който е най-важен към момента. Това почти автоматично ще ви даде яснота, а оттам импулс за излизане от патовата ситуация.

Google+ Comments