Социалният ефект на Насекомо

Социалният ефект на Насекомо

March 12, 2022 Off By Victory

Прави ли ви впечатление, че напоследък все повече компании определят дейността си като социално насочена? Това означава, че те прилагат различен подход на икономическа активност, съчетаваща иновативността на бизнеса със социална мисия. Социалното предприемачество е насочено към разрешаването на актуални обществени проблеми. То вече има почва и у нас, като добър пример е компанията Насекомо. Българският стартъп в близост до село Лозен е с френски собственици – Ксавие Марсенак (Xavier Marcenac) и съпругата му Олга. Мечтата на предприемачите е да развият у нас социално-отговорен бизнес и така се ражда Nasekomo.

Накратко това е високотехнологична компания, която отглежда насекоми от вида black soldier fly. Ларвите на черната муха войник се трансформират в органични продукти, които са с огромно значение върху селскостопанските сектори, фуражи, храна за домашни любимци, наторяване и технически продукти.

Основният социален аспект на Nasekomo обаче се изразява в използването на брашно, получено от протеини от ларви, което е алтернатива на рибеното масло. По този начин ще се намали уловът на дива риба, от чиито световни запаси са изчерпани почти 90%. Сред актуалните проблеми е и изсичането на огромни зелени площи с цел отглеждане на соя като водеща фуражна съставка, а иновативната дейност на Насекомо намира решение и на този въпрос.

Компанията има социален ефект и от гледна точка на околната среда. Демо центърът представлява хале, в което се намира и друго помещение. Производствените процеси там не само допринасят за ограничаването на токсичните емисии от метан и въглероден двуокис в атмосферата, но и играят роля за намаляването на органичните отпадъци. Благодарение на съвременна филтрираща система, улавяща емисиите от производството, те вече са факт. Също така скоро ще се извършва и постоянен мониторинг около сградата на качеството на въздуха, а данните ще се обновяват в реално време.

За своите зелена политика и социално-отговорен бизнес Насекомо бива отличено с награда на Българската фондова борса за зелен стартъп и награда за иновативен продукт на годината. Освен това влиза в Топ 5 компании социални иноватори в света и е сред финалистите в конкурса „Зелена иновация“.

Фактите, които ви споделих, са подплатени от официална документация, която може да достъпите лесно на сайта nasekomo.info. Изводът, който направих за себе си, е, че ако искаме да се развиваме по пътя на еко иновациите със социален ефект, имаме нужда от подобни производства като Nasekomo.

Google+ Comments