Герила маркетинг?

March 21st, 2015 | by | Без категория

Mar
21

Герила маркетингът (guerrilla marketing) използва нетрадиционни стратегии при провеждането на маркетингови кампании. Тук познатото се замества се непознато, креативно, иновативно и неочевидно.  За тази цел се инвестират не толкова финансови средства, колкото въображение, време и енергия, било то за постигане на по-голяма ангажираност на потребителите, повишаването на осведомеността за продукт или бранд или с друга [...]

No Comments »