Орлин Алексиев за електронното управление и сградите на администрацията през 2019

Орлин Алексиев за електронното управление и сградите на администрацията през 2019

June 17, 2019 Off By Victory

Важно ли е електронното управление за една община? И какво е влиянието на сградите на администрацията за нейното функциониране? На тези въпроси даде отговор Орлин Алексиев за едно от престижните новинарски издания в България.

Орлин Алексиев е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), който акумулира средствата, постъпили от приватизация на общинско имущество. Благодарение на тези средства се реализират редица проекти на Столичния общински съвет, свързани с облагородяването на града, повишаването на сигурността и реновирането на различни обществени сгради – училища, здравни заведения и други институции.

Със средства от СОПФ дейности по подобряване електронното управление в СО се закупиха хардуер и софтуер за дирекция „Информационно обслужване и технологии“, с което се постига качествено подобряване на общинския хардуер (със сървъри, крайни устройства, модеми и др). Предоставени са и допълнително средства за софтуерно оборудване на общински администрации, уточни Орлин Алексиев.

Отделени са средства за инвестиционни проекти, насочени към подобряване на състоянието на общинския сграден фонд. По-голямата част от средствата са предназначени за изграждане на общински терен на модулни сгради с марка квадратура за преодоляване на жилищния недостиг и пренастаняване на неплатежоспособно население в район Красна поляна след изнасянето им от т.нар. Виетнамски общежития.

Част от инвестициите са предоставени за ремонт на покрива на административната сграда на Централните софийски гробища и за помощна сграда в гробищен парк Горна баня. За улесняване достъпа на граждани до административни услуги е финансирано изграждането на достъпната градска среда с рампа за лица с увреждания и асансьор в сградата на районната администрация – район Студентски.

СОПФ отдели средства за капитален ремонт на сграда – архитектурен паметник от местно значение в район Овча Купел – т.нар. „Червената къща“ на ул. „Дон“, квартал Горна Баня, която след преустройството предвижда да се ползва в сферата на социалните услуги.  Фондът осигури и средства за изграждане на полицейски приемни за граждани в квартал Абдовица, допълни още Орлин Алексиев.

Google+ Comments