Защо брейнстормингът работи?

September 18, 2014 Off By Victory

Брейнстормингът е един от най-ефективните начини за стимулиране на съзнанията. Прилага се в много фирми и при много екипи, където се работи по различни проекти, изискващи иновативно решения.

От английски език брейнсторминг буквално се превежда като “мозъчна атака” и не е случайно, защото се създава ситуация на точно такъв вид “нападение” и можете да го задействате по различни начини. Да кажем, че вие и екипът ви отивате в някое затворено помещение и започвате да обсъждате работата си. Можете да подходите със следните въпроси: Какво имаме до момента, Какво искаме да постигнем, Как можем да го направим, Какво е станало до момента, Има ли нещо, което не е направено, А как можете да стане то по по-различен начин.

brainstormingАко всеки от екипа ви изкаже мнение и ако човекът до него го допълни и разшири, връзката се получава. Идея след идея се раждат наистина добрите и тези, които си струва да обмислите като потенциални. Разбира се, появяват се и такива идеи, които няма особена стойност, но какво от това. Те се отсяват в папка “Безполезни”.

Брейнстормингът може да се прави между колкото души искате дори да са само двама. Ако знаете какви въпроси да си задавате, можете да го правите и сами, но ценното тук е комуникацията, така че е добре да не комуникирате сам със себе си. Междувременно можете да използвате всякакви помощни средства – тетрадка с химикал, интерактивна дъска или нещо др.

Стратегията на мозъчна така е ценна, така че не я избягвайте. Ако нямате властта да я въведете сами като иновация, внесете предложение на работа да си правите малко от тази тренировки за ума от време на време. Винаги може да се роди нещо гениално, което да ви изстреля нагоре. А кой знае за вас може да има и поощрение като инициатор.

Google+ Comments